Stichting Sportpark Pim Mulier

De Stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het park, het onderhoud en verhuur van banen en de exploitatie van de gebouwen. Bij de dagelijkse gang van zaken wordt zij hierin ondersteund door de locatiemanager. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Voorzitter Ben Wilshaus, Penningmeester Miranda Hoving, Secretaris Elly Schavemaker en bestuurslid René Klein Goldewijk die tevens het Verenigingsbestuur vertegenwoordigt.

Het is de bedoeling dat op termijn (10 jaar) de Stichting en de Vereniging zullen gaan fuseren.

 Voorzitter: Ben Wilshaus                voorzitter.stpimmulier@gmail.com

Penningmeester: Miranda Hoving                                    penningmeester.stpimmulier@gmail.com

Verhuur banen: Elly Schavemaker         elly.schavemaker@gmail.com

Algemeen lid: René Klein Goldewijk      r.kleingoldewijk@upcmail.nl

Locatiemanager: Wim Mollema           kantine@tpvpimmulier.nl

Bestuur & Overige Overzicht