Bestuur en Organisatie

Bestuur per 13-11-2019

Het bestuur bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan en is daarmee verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen van onze tennisvereniging. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Richard Veenhof  voorzitter@tpvpimmulier.nl
Vicevoorzitter: Louise Mennen  vicevoorzitter@tpvpimmulier@nl
Secretaris: Vacant bestuur@tpvpimmulier.nl
Penningmeester: Victor de la Rie fincie@tpvpimmulier.nl
Algemene zaken: René Klein Goldewijk algemenezaken@tpvpimmulier.nl

 

De voorzitter is samen met de vicevoorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen en het bewaken van een juiste uitvoering daarvan. De voorzitter is de primaire vertegenwoordiger van de leden van Pim Mulier in het bestuur. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging, het opstellen van agenda’s en andere administratieve zaken en beheert de mailbox van het bestuur. Daarnaast is de secretaris samen met de voorzitter van de TC en een vertegenwoordiger van de JC verantwoordelijk voor de communicatie met de tennisschool. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging.

Bestuur & Overige Overzicht