Mendelcollege

Mendel College

‘Als een grote middelbare school én een tennis- en padelpark met 13 All Weather tennisbanen en 3 padelbanen praktisch tegenover elkaar liggen dan is samenwerking vanzelfsprekend. Althans dat zou je denken. De werkelijkheid was anders’. Aldus Arnoud Willemstijn, initiatiefnemer van het samenwerkingsverband tussen TPV Pim Mulier en het Mendelcollege.

Meer en beter samenwerken, dat was de insteek. Het Mendelcollege reageerde enthousiast. Het doel werd dat 300 kinderen op een leuke wijze kennis konden maken met tennis en padel bij ons op het park. Zowel de docenten bewegingsonderwijs als het managementteam van het Mendel keurden dit initiatief goed. Draagvlak alom: een unieke samenwerking waarbij verbinding tussen vereniging en school in de wijk daadwerkelijk plaatsvindt.  

In 2015 startte de pilot met 300 Mendel-brugklasleerlingen op TPV Pim Mulier. De docenten gaven de instructie met motiverende spelvormen. Zij werden ondersteund door combinatiefunctionaris Twan van SportSupport. Er werd goed samengewerkt op het vlak van organisatie, planning en inhoud. Alle brugklassers hebben met heel veel plezier en enthousiasme getennist. Ook de docenten waren enthousiast. Kortom, de pilot was een groot succes!

In de komende jaren wordt het programma voortgezet en uitgebreid naar de hogere klassen. Dit betekent dat we ca. 600 leerlingen kennis laten maken met tennis.

Tennispartners Overzicht