Evenementen

Evenementen

De coördinator Evenementen is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarkalender, het doorzetten van formulieren voor evenementen naar de barcommissie, reservering banen en het afstemmen van oude en bestaande initiatieven met het bestuur. De coördinator is samen met de secretaris verantwoordelijk voor het organiseren van de vrijwilligersdag en de nieuwjaarsreceptie. Samen met de TC verzorgt de coördinator Evenementen de afsluiting van de voorjaarscompetitie.

Coördinator:  Mijke Frencken   evenementenPimMulier@gmail.com

Onze vereniging heeft nog veel meer kleine commissies die zich bezig houden met verschillende evenementen, toernooien en activiteiten, t.w.: tuincommissie, terrascommissie, clubtoernooicommissie, Open Dubbel toernooi commissie, Open Toernooi commissie, duurzaamheidscommissie en Nieuwe Leden commissie.

Bestuur & Overige Overzicht