Bespeelbaarheid banen, wanneer wel of niet?

Met temperaturen van rond het vriespunt en zelfs daaronder lijkt de winter nu toch echt te zijn aangebroken. Dan rijst ook altijd weer de vraag hoe om te gaan met de tennis en padelbanen. Kan er nu wel of niet gespeeld worden en wat kunnen we er wel of niet aan doen? Er bestaan nog wel eens wat misverstanden over de bespeelbaarheid van de banen tijdens diverse winterse omstandigheden.

 

Onze smashcourt tennisbanen hebben het grote voordeel dat er het hele jaar gewoon op gespeeld kan worden, ook in de winter. Onder nagenoeg alle weersomstandigheden kan er dus getennist worden. Ook bij vorst kan er wel gespeeld worden. Dit geldt ook voor onze padelbanen met kunstgras.

Om schade te voorkomen is het echter belangrijk te weten dat er een aantal uitzonderingen is waarbij de banen niet bespeeld mogen worden.

De banen niet betreden bij:

  • Plasvorming door hevige regenval 

Smashcourt heeft een goede waterdoorlaatbaarheid, waardoor er bij regen vrijwel geen plassen ontstaan op de baan. Door hevige regenval kan het echter voorkomen dat er op een bepaalde plek een plas ontstaat. Ga deze niet handmatig wegwerken door te slepen, maar wacht totdat de baan het water heeft kunnen verwerken en de plas weg is getrokken.

  • Sneeuw 

De sneeuw dient op een natuurlijke wijze te verdwijnen, dit mag niet handmatig gebeuren. Bij het handmatig verwijderen van de sneeuw worden er vezels van de mat geschraapt en instrooimateriaal verwijderd. Dit heeft effect op de levensduur van de banen.

  • Opdooi

Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Veel tennisbanen in Nederland zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennis en padelbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Bij padel speelt dit niet omdat hier een harde topplaag over het lava ligt. 

Het gevaar om de banen te snel in gebruik te willen nemen loert vooral bij de smashcoursystemen omdat het fenomeen opdooi minder goed zichtbaar is dan bijvoorbeeld op gravel. Daarom ook bij opdooi de banen niet betreden.

Aan het oppervlak kun je het niet zien, waardoor het idee kan bestaan dat de banen probleemloos bespeelbaar zijn. Bespeling kan in dat geval onder meer leiden tot structureel kleine kuiltjes in de baan die een negatief effect hebben op het balstuitgedag.

Als de lavafundatie nog niet in zijn geheel is teruggezakt, merk je bij betreding van de baan dat de kunstgrasmat licht wordt ingedrukt. Alsof er lucht zit tussen de mat en de fundatie. Hoor je tijdens het lopen een hol geluid, dan zijn de banen nog niet bespeelbaar. De stuit van een bal kan overigens ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten.

Bij droge vorst op droge banen zijn de banen in principe bespeelbaar. Je kunt geen directe schade aanbrengen aan de toplaag. Het ligt voor de hand dat banen bij vorst wel harder en gladder zijn, met alle nadelen en risico’s van dien. Dit neemt de vereniging ook mee in zijn afweging of de banen bespeelbaar zijn of niet.

Nieuws Overzicht