Toekomstplan TPV Pim Mulier gaat van start!

Financiering padelbaan rond

Leden bedankt  (klik op deze coole link!)

Wat een steun hebben de leden laten zien de afgelopen tijd. Met veel energie is de financiering voor ons toekomstplan afgerond deze week. Het geeft een groot gevoel van saamhorigheid en trots om dit met zijn allen te realiseren. De dank gaat uit aan een ieder die zich hier enthousiast voor in heeft gezet. De obligaties worden opgemaakt en de komende 14 dagen aan de obligatienemers verstuurd. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt nu opgestart. De verwachting is dat dit 10 weken gaat duren in verband met de inspraakperiode die verplicht is. Na het verstrekken van de vergunning  zal de bouwer opdracht worden gegeven tot het bestellen van de 5 padelbanen. Op dat moment zal duidelijk zijn wat de definitieve levertijd is.

De huidige planning koerst op het openen van de banen voor het winterseizoen. In de tussentijd zullen ook andere onderdelen van het toekomstplan meer gestalte krijgen om een sportieve en gezonde toekomst voor Tennis en Padelvereniging Pim Mulier te realiseren.

Wil jij ook iets betekenen in de uitvoering van het plan, de bouw begeleiden van de banen, richting geven aan het sponsor- en marketingbeleid of het organiseren van toernooien en evenementen? Meld je dan aan via info@tpvpimmulier.nl

Nieuws Overzicht