De Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie van TPV Pim Mulier is lekker actief. En dat is te zien aan het jaarprogramma. Want wat wordt er veel georganiseerd! Het hele jaar door is er van alles te doen. Voor de allerkleinsten én voor de oudere jeugd. De Jeugdcommissie bestaat uit ouders van jeugdleden. We hebben het zo georganiseerd dat:

  • iedereen zijn eigen rol heeft  
  • iedereen zijn eigen tijd kan indelen
  • nieuwe ouders makkelijk kunnen aanhaken

Hoe vaak we vergaderen? Zo min mogelijk.

 De jeugdcommissie heeft 3 taken:

1. De competitie in goede banen leiden

Feit: hoe meer je tennist, hoe beter je wordt. Maar ook: hoe leuker het wordt, want wie veel speelt, maakt vrienden. De Jeugdcommissie heeft daarom als doel om zoveel mogelijk jeugdleden competitie te laten spelen. In het voor- én najaar. 

We delen de competitieteams in op niveau. Dat doen we samen met de tennisleraren van onze tennisschool Tennis Op Maat. Zij staan immers wekelijks met de kinderen op de baan. 

2. De jeugd vertegenwoordigen binnen én buiten de club

Binnen TPV Pim Mulier krijgt de jeugd volop en positieve aandacht. Ook binnen het bestuur. De Jeugdcommissie vertegenwoordigt de belangen van de jeugd in bestuursvergaderingen. In die hoedanigheid staat de jeugdcommissie ook in nauw contact met onze tennisschool Tennis Op Maat. 

3. Evenementen organiseren

De Jeugdcommissie organiseert elk jaar veel evenementen. Daarbij kunnen we rekenen op de enthousiaste inzet van Toernooi Teams: ouders die gezellig samen een evenement organiseren. 

Tijdens de jaarlijkse ouderbijeenkomst in januari kunnen ouders zich opgeven voor de toernooiteams en dat levert altijd een berg positieve reacties op. Veel ouders zetten zich graag een weekend in. Of een dag. Of een middag. Of een uurtje. Alle hulp is welkom! En het is nog gezellig ook! 

Je bent van harte welkom!

De Jeugdcommissie kan versterking gebruiken. Misschien wel aan jou? Wil jij een steentje bijdragen, mail dan naar jeugdcommissie@tpvpimmulier.nl. Wie weet tot snel!

 

Ouderhulp Overzicht