Bestuur per 13-11-2019

Bestuur en Organisatie

Het bestuur bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan en is daarmee verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen van onze tennisvereniging. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Richard Veenhof  voorzitter@tpvpimmulier.nl
Vicevoorzitter: Louise Mennen  vicevoorzitter@tpvpimmulier@nl
Secretaris: Vacant bestuur@tpvpimmulier.nl
Penningmeester: Victor de la Rie fincie@tpvpimmulier.nl
Algemene zaken: René Klein Goldewijk algemenezaken@tpvpimmulier.nl

 

Lees meer

Stichting Sportpark Pim Mulier

De Stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het park, het onderhoud en verhuur van banen en de exploitatie van de gebouwen. Bij de dagelijkse gang van zaken wordt zij hierin ondersteund door de locatiemanager. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Voorzitter Ben Wilshaus, Penningmeester Miranda Hoving, Secretaris Elly Schavemaker en bestuurslid René Klein Goldewijk die tevens het Verenigingsbestuur vertegenwoordigt.

Het is de bedoeling dat op termijn (10 jaar) de Stichting en de Vereniging zullen gaan fuseren.

 Voorzitter: Ben Wilshaus                voorzitter.stpimmulier@gmail.com

Penningmeester: Miranda Hoving                                    penningmeester.stpimmulier@gmail.com

Verhuur banen: Elly Schavemaker         elly.schavemaker@gmail.com

Algemeen lid: René Klein Goldewijk      r.kleingoldewijk@upcmail.nl

Locatiemanager: Wim Mollema           kantine@tpvpimmulier.nl

De Financiele Commissie

De Financiële Commissie is verantwoordelijk voor het financiële beheer. De commissie bestaat uit de voorzitter en penningmeester Victor de la Rie, Miranda Hoving, Erna Venema (Ledenadministratie volwassenen), Fred Wilbrink (Ledenadministratie jeugd) en Laura van Rooyen.

Victor de la Rie                                     fincie@tpvpimmulier.nl

Erna Venema-Klein Lebbink           ledenadministratie@tpvpimmulier.nl

Fred Wilbrink                                        pmjeugdleden@gmail.com

De Technische Commissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het technische beleid. Ze is verantwoordelijk voor de diverse tennis- en padelcompetities, de clubkampioenschappen en andere officiële KNLTB-toernooien op het park. Ze houdt zich ook bezig met de baanindeling en creëert optimale tennis- en padelfaciliteiten voor alle leden, huurders en gasten van de club. Tevens is de TC samen met de verenigingssecretaris en voorzitter van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de afstemming met de tennisschool. 

Voorzitter: Martijn van der Ham                                         tc@tpvpimmulier.nl

VCL Tennis:  Sheila van Trigt                                              vcl@tpvpimmulier.nl

VCL Padel: Nynke Pranger                                                  vcl@tpvpimmulier.nl

Pim Poule: Saskia Moeskops                        saskia.moeskops147@gmail.com

Algemene zaken Padel: Lars Krommendijk       larskrommendijk@gmail.com

De Jeugdcommissie

De jeugdcommissie zet zich in voor de jeugd van de vereniging. Zij houdt zich bezig met de competitie, ze organiseert samen met ouders toernooien en leuke activiteiten en werkt nauw samen met onze tennisschool. De jeugdcommissie wordt momenteel in het bestuur vertegenwoordigd door Jan Maarten van Osch. Alle evenementen (IJsjesmiddag, Fun Masters, Halloween etc.) worden mede georganiseerd door ouders van jeugdleden. De JC is mede verantwoordelijk, samen met de voorzitter TC en de secretaris voor een goede samenwerking met de tennisschool. 

Stuur je bericht aan jeugdcommissie@tpvpimmulier.nl

Redactie


De redactie is verantwoordelijk voor de website, social media en verzorgt de nieuwsbrieven. Wil je ons komen versterken? We zijn we op zoek naar enthousiaste leden die het leuk vinden om bv op social media stukjes te 'posten' of je bezig te houden met sponsoren. Heb je interesse? Stuur een mail naar bestuur@tpvpimmulier.nl
De redactie bestaat uit Saskia Moeskops, Jordy Scholten, Koen Kwakman en Leontien van der Vlugt.

E-mail: website@tpvpimmulier.nl

Barcommissie

Barcommissie

Tennissen en padellen met elkaar is natuurlijk heel erg leuk en een drankje na de training, toernooi of competitie is nog gezelliger als er iemand achter de bar staat. Deze commissie regelt dit. Onze barcommissie is het aanspreekpunt voor alles omtrent de barzaken. De barcommissie bestaat uit Saskia de Groot en Wouter van Buizen. Samen met onze locatiemanager Wim Mollema vormen zij de commissie. Alle meldingen over onderhoud, vragen over de kantine etc. kun de kenbaar maken bij Wim via kantine@tpvpimmulier.nl. Voor vragen en/of opmerkingen over je bardienst, mail je naar de barcommissie op het volgende mailadres:

E-mail: barcommissie@tpvpimmulier.nl
 

Evenementen

Evenementen

De coördinator Evenementen is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarkalender, het doorzetten van formulieren voor evenementen naar de barcommissie, reservering banen en het afstemmen van oude en bestaande initiatieven met het bestuur. De coördinator is samen met de secretaris verantwoordelijk voor het organiseren van de vrijwilligersdag en de nieuwjaarsreceptie. Samen met de TC verzorgt de coördinator Evenementen de afsluiting van de voorjaarscompetitie.

Coördinator:  Mijke Frencken   evenementenPimMulier@gmail.com

Onze vereniging heeft nog veel meer kleine commissies die zich bezig houden met verschillende evenementen, toernooien en activiteiten, t.w.: tuincommissie, terrascommissie, clubtoernooicommissie, Open Dubbel toernooi commissie, Open Toernooi commissie, duurzaamheidscommissie en Nieuwe Leden commissie.