Visiestatement

Onze missie is een gezellige, saamhorige en toegankelijke vereniging zijn voor alle liefhebbers van tennis en padel, waar de leden met plezier lid blijven en hun steentje bijdragen.

We bereiken onze visie door:

 • tennis en padel zowel op recreatief als op wedstrijdniveau aan te bieden;
 • wedstrijden te bieden voor zowel tennis als padel in de vorm van competitie, zowel binnen de vereniging als via de KNLTB, en (open)toernooien, waarbij ieder die zich aanmeldt mee speelt;
 • een evenwicht te houden tussen het aantal tennis- en padelbanen en het aantal tennis- en padelspelers, waarbij de banen zo optimaal mogelijk gebruikt worden;
 • trainingen aan te bieden voor jeugd en volwassenen voor tennis en padel, op elk gewenst niveau via een gekwalificeerde tennisschool die gelieerd is aan onze vereniging;
 • regelmatig activiteiten te organiseren voor onze leden om interactie tussen de leden te stimuleren. Deze activiteiten hebben met name betrekking op het spelen van tennis en padel, maar kunnen ook niet-sport gerelateerd zijn, met als doel gezelligheid en saamhorigheid te creëren;
 • leden de mogelijkheid te geven uit eigen initiatief iets te organiseren;
 • de bar te laten draaien door de leden, zodat leden gemakkelijk kennis maken met andere leden en bijdragen aan het actieve verenigingsleven;
 • onder de leden vrijwilligers aan te trekken voor het reilen en zeilen van de vereniging en deze minstens 1 keer per jaar uitgebreid te bedanken voor hun inzet;
 • nieuwe leden actief te betrekken bij de vereniging;
 • een open cultuur te waarborgen, waar elk lid zijn/haar wensen kan uitspreken en daar actief naar te luisteren, en waar we elkaar vertrouwen;
 • plezier te maken met elkaar;
 • waar nodig leden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden;
 • begrip te hebben voor elkaar;
 • respectvol met elkaar om te gaan en “fair play” te stimuleren.

We staan voor respect, plezier, sportieve uitdaging, saamhorigheid, balans, vertrouwen, bijdrage, eerlijkheid, initiatiefrijk, rechtvaardigheid, openheid, deelname, verantwoordelijkheid, begrip.